Är du också schizofren? frågade han entusiastiskt.

te_schizo_1Tekanna i drejat lergods, engobedekor, guldfärg.

Det var mig frågan ställdes till en gång på en utställning.
Han ställde frågan med en igenkännande och något stirrig blick, det var en förhoppning om tillhörighet. Utställningen var av mitt och mina klasskamraters kandidatarbeten på Konstfack.

Det han hade fastnat för var de tätt tätt skrivna texterna som kopierats ur min skissbok, spegelvänts och använts som dekor på podier. Personen som frågade är kunnig och rolig att prata med en stund, men nej, jag kände inte tillhörighet då, och inte nu. Men jag är glad att jag fick frågan. Den visar på hur tecken och uttryck får så helt skilda betydelser beroende på var och ens erfarenheter. Och hans entusiasm fick mig att för en liten stund önska att jag hade kunnat svara ja på hans fråga.